โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)

ยินดีต้อนรับ

ติดต่อเรา

หมู่ 1 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

เบอร์โทรศัพท์

+66 (0) 98 285 7978

อีเมล

banthamnob01@gmail.com

บุคลากรโรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวบุษบา อามีน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)

นายปิยชาติ สุดใจ
ครู

นางสาวญาณิน ม่วงจินดา
ครูผู้ช่วย

นายยุทธพงษ์ วงสุนา
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ เจ๊ะมิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกวลี พรหมมะ
ครูผู้ช่วย

นางสาววีณา วงษ์สละ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุวนันท์ เปเลาะ
ครูพี้เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางสาวธรรมาพร สวัสดี
ธุรการโรงเรียน

นายวิทยา มูฮำหมัด
นักการภารโรง

ภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)

              โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)ของเรามี บรรยากาศที่ร่มรื่น และมีห้องเรียนธรรมชาติไว้ ให้ครูและนักเรียน ได้มีการจัดการศึกษานอกห้องเรียน นอกจากนั้นเรายังมีแปลงเกษตร เล้าไก่ และบ่อเลี้ยงปลาดุกแบบซีเมนต์ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีการฝึกความรับผิดชอบ และการทำงานเป็นทีม

แปลงเกษตรกรรม